Cenník

Geodézia

Ceny za jednotlivé geodetické práce sú kalkulované podľa Cenníka Komory geodetov a kartografov SR. Vzhľadom k špecifickosti jednotlivých prípadov z hľadiska ich rozsahu, lokality a náročnosti spracovania a zamerania je možné u nás dojednať individuálne ceny pre jednotlivé práce.

Programy

Cena (bez DPH)

  • 300,00 €
  • 60,00 €

Pri väčšom množstve inštalácií pre jeden právny subjekt je možné dojednať osobitné ceny. K cene bude pripočítaná DPH vo výške 20%.