Vybavenie

Naša spoločnosť pri svojej práci využíva vysokokvalitné prístroje švajčiarskej spoločnosti Leica Geosystems AG.
Všetky prístroje sú pravidelne udržiavané a kontrolované.
Presné a spoľahlivé meranie je základom pre akékoľvek geodetické práce.

Klasické geodetické prístroje

GPS1200

Leica GPS 1200

Profesionálny prístroj pre všetky typy GPS merania. Využíva americký systém GPS aj ruský Glonass, pracuje v sieti referenčných staníc Smartnet aj SKPOS.

GPS900

Leica GPS 900CS

Špičkový prístroj pre všetky typy GPS meraní. Využíva americký systém GPS aj ruský Glonass, pracuje v sieti referenčných staníc Smartnet aj SKPOS.

GPS1200

Leica TCR 407

Tachymeter s dosahom na hranol 3000m, bezodrazové meranie do 400m, uhlová presnosť 7”. Prístroj určený na jednoduchý a rýchly zber dát pri rôznych geodetických meraniach.

Leica TCR 803

Leica TCR 803

Tachymeter s dosahom na hranol 3000m, bezodrazové meranie do 400m, uhlová presnosť 3”. Prístroj určený na jednoduchý a rýchly zber dát pri geodetických meraniach kde je požadovaná vyššia presnosť.

Leica TCR 1103

Leica TCR 1103

Tachymeter vyššej triedy s dosahom na hranol 3000m, bezodrazové meranie do 400m,
uhlová presnosť 3”.

Leica TS 15

Leica TS 15

Tachymeter s dosahom na hranol 3500m, bezodrazové meranie do 400m,
uhlová presnosť 3”.

Špeciálne prístroje pre inžiniersku geodéziu

Leica DNA03

Leica DNA03

Profesionálny nivelačný digitálny prístroj na veľmi presnú niveláciu (určovanie nadmorských výšok).

WILDT2000

Wild T2000

Veľmi presný digitálny teodolit s uhlovou presnosťou 0.1”.

Leica NA2

Leica NA2

Veľmi presný klasický nivelačný prístroj s mikrometrom

Wild NAK2

Wild NAK2

Veľmi presný klasický nivelačný prístroj

WILD NL

Wild NL

Kompenzátorový nadirový prevažovač.

WILD ZL

Wild ZL

Kompenzátorový zenitový prevažovač.

Kern DKM2-AE

Kern DKM2-AE

Klasický sklenený teodolit s uhlovou presnosťou 1” s mikrometrickým nadstavcom Brunson na meranie osových odchýlok s presnosťou na 0.02mm.

KERN OP48

Kern OP48

Optický zenitový a nadirový prevažovač s koincidenčnou libelou.

Carl Zeiss NI002

Carl Zeiss NI002

Najpresnejší kompenzátorový nivelačný prístroj.

Carl Zeiss 004

Carl Zeiss 004

Veľmi presný libelový nivelačný prístroj.

Carl Zeiss Theo 010B

Carl Zeiss Theo 010B

Klasický teodolit.

Leica NA730

Leica NA730

Štandardný nivelačný prístroj.

Špeciálne pomôcky

Invar

Invarové pásmo

Invarové pásmo s certifikátom na veľmi presné meranie dĺžok a prenos výšok pri veľmi presnom nivelačnom meraní.

meritko

Invarové merítko

Invarové merítko na veľmi presné meranie výšok pri nivelačných meraniach v stiesnených priestoroch a meranie priečnych posunov pri osadzovaní technologických zariadení.